تبلیغات
تبلیغات

تبلیغات در اندرویدیها
تبلیغات در اندرویدیها
خرید قاب گوشی

بازی فکری DoubleTake V1.0.3

ادامه و دانلود
بازی فکری DoubleTake V1.0.3

این بازی که DoubleTake نام دارد میتواند از طریق چهار روش مختلف حافظه و قدرت به یادسپاری شما را محک بزند. همچنین اگر بازی DoubleTake را تا مراحل انتهایی ادامه دهید خواهید فهمید که در حافظه شما تاثیر مثبت داشته است. در هر مرحله، زیر هر مربع، یک شکل خاص پنهان شده که دقیقا مثل آن نیز، زیر یک مربع دیگر وجود دارد. شما باید با بر هم زدن مربع ها، شکل های همسان را به هم متصل کنید.

اندرویدیها در تلگرام
خرید قاب گوشی